Home Zuchttiere Verpaarungen Würfe Abgabetiere Hall Of Fame

Barefoot Born Swallows Pausenclown

Gold d.A.

Schimmel Gold d.A.
BBS Nervkeks
Gold d.A.
BBS Yüah
Schimmel Rot Cali Schwarz
BBS Ameisenfußball
Gold d.A.BBS Yüah
Schimmel Rot Cali SchwarzBBS Ameisenfußball
Rot Cali SchwarzGrisu/ Schiever, NL
Buff Cali SchokoHoneymoon v.d. Zappelkiste
Geb.: 03.08.2019 // Bisherige Nachzuchten: 21

Würfe von Pausenclown

Mutter - Code Red - Rot Cali Schwarz

1/0 BBS R** - Gold d.A. (evtl. Cali)
1/0 BBS R** - Gold r.A. (evtl. Cali)
1/0 BBS R** - Gold r.A. (evtl. Cali)
-
-

Mutter - Hassenichgesehen - Schimmel Gold r.A.

0/1 BBS Quengel Liese - Gold d.A.
1/0 BBS Quälgeist - Gold r.A.

Mutter - Boxenluder - Rot Cali Schwarz

0/1 BBS O** - Gold d.A. (evtl. Cali)
1/0 BBS O** - Rot (evtl. Cali)
1/0 BBS O** - Gold d.A. (evtl. Cali)
1/0 BBS O** - Gold d.A. (evtl. Cali)
1/0 BBS O** - Gold d.A. (evtl. Cali)

Mutter - Cherie - Gold Cali Schoko

0/1 BBS I** - Gold d.A. (evtl. Cali)
0/1 BBS I** - Gold d.A. (evtl. Cali)
1/0 BBS I** - Gold d.A. (evtl. Cali)
1/0 BBS I** - Gold d.A. (evtl. Cali)
1/0 BBS I** - Gold d.A. (evtl. Cali)
1/0 BBS I** - Gold d.A. (evtl. Cali)

Mutter - Jubeltrubel - Schim. Gold d.A.

0/1 BBS Getüddel - Gold d.A.
0/1 BBS Gänseblümchen - Schimmel Gold d.A.
1/0 BBS Gartenzwerg - Gold d.A.