Home Zuchttiere Verpaarungen Würfe Abgabetiere Hall Of Fame

Barefoot Born Swallows Pausenclown

Gold d.A.

Schimmel Gold d.A.
BBS Nervkeks
Gold d.A.
BBS Yüah
Schimmel Rot Cali Schwarz
BBS Ameisenfußball
Gold d.A.BBS Yüah
Schimmel Rot Cali SchwarzBBS Ameisenfußball
Rot Cali SchwarzGrisu/ Schiever, NL
Buff Cali SchokoHoneymoon v.d. Zappelkiste
Geb.: 03.08.2019 // Bisherige Nachzuchten: 0