Home Zuchttiere Verpaarungen Würfe Abgabetiere Hall Of Fame

Barefoot Born Swallows Junger Hüpfer

Gold d.A.

Schimmel Gold d.A.
BBS Nervkeks
Gold d.A.
BBS Yüah
Schimmel Rot Cali Schwarz
BBS Ameisenfußball
Gold d.A. Somali
BBS Zuckerpuppe
Gold d.A.
BBS Yüah
Gold d.A. Schimmel
BBS Inimini
Rot California SchwarzBBS Yüah
Gold d.A. SchimmelBBS Ameisenfußball
Geb.: 19.05.2019 // Bisherige Nachzuchten: 0